Help

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van de kennisbank? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u nog te bieden heeft? Bekijk dan de online handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070-378 98 80 of via vind@sdu.nl

Redactie
Reed Business, de redactie en de auteurs van VIND Omgevingszaken streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen over de informatie in deze kennisbank zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie via vindomgevingsrecht@sdu.nl.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk middels vind@sdu.nl

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

De kennisbank op proef?
Wilt u meer informatie over de VIND Omgevingszaken, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op met Sales Overheid & Recht, telefoonnummer 070-378 98 80 of via vind@sdu.nl.

Gebruiksvoorwaarden
Lees hier de gebruiksvoorwaarden van VIND Omgevingszaken.

Kamerbrief bij rapport 'De aanpak van malafide pandeigenaren en de handhaving van de Woningwet'

27-9-2017

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet. 

Dit is een onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet.

Per 1 januari 2015 is de Wet versterking handhavinginstrumentarium Woningwet in werking getreden. Met deze wet is het instrumentarium uitgebreid door een bestuurlijke boete te introduceren, door de bestaande instrumenten van sluiting en beheerovername beter toepasbaar te maken en de zorgplicht te verduidelijken en aan te vullen. Het instrumentarium werd aangepast omdat gemeenten in de strijd tegen malafide pandeigenaren stelden over onvoldoende instrumentarium te beschikken en om de handhaving van de bouwregelgeving in het algemeen op punten te verbeteren.

Om een goed beeld te krijgen van de inzet van het handhavingsinstrumentarium als geheel, en de gewijzigde en de nieuwe instrumenten in het bijzonder, is na inwerkingtreding van de wet over de jaren 2015- 2016 een onderzoek gedaan naar de inzet van het handhavingsinstrumentarium.

De RUG is gevraagd om antwoord te geven op een aantal vragen om te bezien hoe het handhavingsinstrumentarium wordt ingezet en hoe de effectiviteit daarvan in de praktijk wordt ervaren. Daartoe is een zevental vragen beantwoord:

1. Op welke wijze wordt het door de wetgever in de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet aangereikte instrumentarium toegepast?

2. Hoe vaak worden de verschillende bevoegdheden toegepast?

3. Wordt de toepassing van dit instrumentarium in de praktijk als effectief beleefd? 1 Deze toezegging is gedaan in de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over te dure studentenkamers en studentenhotels (ingezonden 11 mei 2017) met kenmerk 2017Z06140.

4. Ervaren gemeentebesturen bij het inzetten van het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet knelpunten of belemmeringen?

5. Op welke wijze draagt vervolging ter zake van overtreding van de Wet op de economische delicten door het Openbaar Ministerie (OM) bij aan de effectieve handhaving van de Woningwet?

6. Heeft het bestuurs- en strafrechtelijke instrumentarium de door de wetgever beoogde uitwerking?

7. Hoe kan het Rijk bevorderen dat gemeentebesturen het beschikbare instrumentarium inzetten? 

Lees verder: Rijksoverheid.nl

Terug